Search results

 1. Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Hírešová Mária Klára ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141365
  bakalárska práca
  book

  book