Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0057959 apr^"
 1. Vnútorné poriadky Slovenskej komory stavebných inžinierov
  Slovenská komora stavebných inžinierov
  2.vydanie
  Bratislava: Inžinierske konzultačné stredisko, 2009 . - 124 s.
  zákon etika energetická certifikácia budovy
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 2. Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2007 . - 270 s
  ISBN 978-80-89113-44-6
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 3. Zatepľovanie budov.Požiadavky,systémy,konštrukcie : Komentár k STN 73 0551
  Beťko Bohumír ; V180 
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2004 . - 68 s
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Komentár k novým tepelnotechnickým normám : STN 73 0540: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.Tepelná ochrana budov
  Beťko Bohumír ; V180 
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2004 . - 62 s
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Vykurovacie systémy v budovách.Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu : Komentár k STN EN 12831
  Beťko Bohumír ; V180 
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2004
  príručka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  book

  book

 6. Cenník pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe
  Ďurďa Jozef  kol. autorov
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 1997 . - 140 s
  ISBN 80-967679-0-9
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.