Search results

Records found: 55  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0060994 avs^"
 1. Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu : Správa o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu Kega 144-039STU-4/2010
  Rybanský Rudolf (Research team head) ; M4000  Božek Pavol (Research team member) ; M6000 Šalgovičová Jarmila (Research team member) ; M4000 Prajová Vanesa (Research team member) ; M4000 Tóthová Mária (Research team member) ; M6000 Drahňovský Juraj (Research team member) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (Research team member) ; M4000 Jakábová Martina (Research team member) ; M4000 Božeková Jana (Research team member) ; M4000 Beňo Rastislav (Research team member) ; M4000 Hasayová Martina (Research team member) ; M4000 Hrúzová Zuzana (Research team member) ; M4000 Nemlaha Eduard (Research team member) ; M6000 Brieniková Jana (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 17 s
  zabezpečovacia technika interaktivita
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou formou : Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu Kega č. 3/7285/09
  Božek Pavol ; M6000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 22 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov : Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu Vega č. 1/0491/09
  Šujanová Jana (Research team head) ; M4000  Černá Ľubica (Research team member) ; M4000 Hrablik Chovanová Henrieta (Research team member) ; M4000 Fidlerová Helena (Research team member) ; M4000 Jakábová Martina (Research team member) ; M4000 Ončák Peter (Research team member) ; M190 Cibulka Viliam (Research team member) ; M190 Horváthová Martina (Research team member) ; M4000 Fojtíková Alexandra (Research team member) ; M190 Mišák Peter (Research team member) ; M190 Trenčan Branislav (Research team member) ; M190 Bestvinová Viera (Research team member) ; M4000 Horňák František (Research team member) ; M4000 Minarovičová Iveta (Research team member) ; M4000 Beňo Rastislav (Research team member) ; M4000 Bergelová Martina (Research team member) ; M4000 Čechová Lucia (Research team member) ; M190 Dudová Marina (Research team member) Gabriš Peter (Research team member) ; M4000 Mudríková Ivana (Research team member) Cagáňová Dagmar (Research team member) ; M4000 Lenhardtová Zuzana (Research team member) ; M4000 Prajová Vanesa (Research team member) ; M4000 Rybanský Rudolf (Research team member) ; M4000 Hasayová Martina (Research team member) ; M4000 Marettová Mária (Research team member) ; M4000 Ličko Miroslav (Research team member) ; M4000 Brieniková Jana (Research team member) ; M4000 Kyzek Ján (Research team member) ; M4000 Rešetová Kvetoslava (Research team member) ; M9300 Pavlendová Gabriela (Research team member) ; V240 Holková Andrea (Research team member) ; M4000 Malá Jana (Research team member) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (Research team member) ; M4000 Babčan Miroslav (Research team member) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  projektový manažment vyspelosť procesov kvalita
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Optimalizácia pohybových programov ako predpoklad zlepšovania zdravia a zvyšovania telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti : Projekt Vega č. 1/0185/08, 2008-2010
  Merica Marián (cre) ; M340 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0229/08
  Paulová Iveta (Research team head) ; M300  Mĺkva Miroslava (Research team member) ; M4000 Kučerová Marta (Research team member) ; M4000 Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Horňák František (Research team member) ; M4000 Tibenská Zuzana (Research team member) ; M4000 Marton Michal (Research team member) ; M190 Lestyánszka Škůrková Katarína (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  manažérstvo kvality konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Vedomosťami podporované vzdelávanie v e-aktívnych knižniciach : Záverečná správa k prípravnému projektu 7. rámcového programu APVV - PP7RP-0054-09
  Svetský Štefan (Research team head) ; M250  Moravčík Oliver (Research team member) ; M6000 Tanuška Pavol (Research team member) ; M6000 Schreiber Peter (Research team member) ; M6000 Šujanová Jana (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2009
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Výskum životného cyklu a ekologizácia obrábania : Záverečná správa o riešení projektu APVV-99-P01905. Termín riešenia: august 2005 až júl 2007
  Svetský Štefan (Research team head) ; M250  Balog Karol (Research team member) ; M5000 Deanko Peter (Research team member) Gerulová Kristína (Research team member) ; M5000 Jasenák Jozef (Research team member) ; M390 Králiková Ružena (Research team member) Soldán Maroš (Research team member) ; M5000 Tanuška Pavol (Research team member) ; M6000 Tureková Ivana (Research team member) ; M5000 Pauliková Alena (Research team member) Suran Pavol (Research team member)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - 10 s
  výskumy životný cyklus ekologizácia
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Modelovanie adaptačných mechanizmov vo vybraných športoch : Projekt Vega č. 1/2532/05, 2005-2007
  Merica Marián (cre) ; M340 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Progresívne povlakovanie kovových materiálov = Progressive Surfacing of Metals : Projekt MVTS EUREKA E!3437
  Hudáková Mária (Research team head) ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - nestr
  povlakovanie progresívne technológie kovové materiály
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book