Search results

Records found: 37  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0060994 dbp^"
 1. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie na vybraných pracoviskách podniku Howe Slovensko s.r.o.
  Peková Martina ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 27.06.2014 ; 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics noise ergonómia hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112448
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov pri riadení projektov v projekčnej firme
  Jablonická Katarína ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management process management procesný prístup procesy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101943
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh možností zapájania stakeholderov do strategického rozhodovania v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) vo firme KERKOSAND spol. s r.o.
  Slovák Ondrej ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility stakeholders spoločensky zodpovedné podnikanie stakeholderi strategické rozhodovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79408
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využitia Web 2.0 a sociálnych sietí ako nástrojov marketingovej komunikácie podniku Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
  Dingová Dominika ; M  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management Web 2.0 Web 2.0 marketing sociálne siete Web 2.0 Web 2.0
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102426
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zabezpečenie bezpečnosti železničnej a cestnej dopravy pri výlukových prácach na priecestiach
  Oros Róbert ; M  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety analysis nehody analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27009
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Analýza podnikovej kultúry a návrh opatrení na jej zveľadenie : Bakalárska práca
  Deckárová Martina  Jakóczy Ladislav (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  corporate culture organizačná kultúra personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57693
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Adaptácia žiakov stredných škôl na vysokoškolské štúdium : Bakalárska práca
  Kalužák Vladimír  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ; . - 44 s., CD-ROM
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73498
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Určenie modulu pružnosti tuhých látok v šmyku kyvadlovou metódou
  Molnár Tomáš  Hološová Helena (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  MTF ;
  elastic modulus modul pružnosti moment zotrvačnosti šmyk materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74954
  bakalárska práca
  book

  book

 9. book

  book

 10. Systém riadenia sociálneho zabezpečenia a vedenia ľudí v podniku
  Dulanská Simona  Koňušíková Marianna (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise sociálne zabezpečenie motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47034
  bakalárska práca
  book

  book