Search results

Records found: 273  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth 0060994 ddz^"
 1. Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a reinžinieringu podnikových procesov
  Martonová Ivana ; M980  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014 . - 155 s
  Engineering of Production Quality komplexné manažérstvo kvality reinžiniering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80646
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Prerážanie materiálu pri rezaní abrazívnym vodným lúčom
  Kleinedlerová Ivana ; M250  Janáč Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014 . - 93 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials abrazívny vodný lúč vodný lúč prerážanie rezanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80594
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
  Trnovský Peter ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 112 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66760
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
  Hamerník Peter ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 113 s
  smart home Alzheimerova choroba inteligentný dom automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66800
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Použitie prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby a ich vplyv na ciele výroby
  Škamla Michal ; M6000  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 221 s príl
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization simulation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66819
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
  Špendla Lukáš ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 128 s
  UML performance testing system testing UML automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70377
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Creep of intermetallic titanium based alloys
  Staneková Hana ; M1000  Lapin Juraj (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 123 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering titanium aluminides nedeštruktívne testovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75633
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov (strojárskych, elektrotechnických, stavebných, chemických, atď.) v stredných odborných učilištiach
  Novota Marián ; M220  Pavlásek Pavel (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 156 s príl
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects základy elektrotechniky pedagogický experiment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70369
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní
  Syč Marek ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 145 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54520
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Fuzzy riadenie robotického ramena
  Škulavík Tomáš ; M6000  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 91 s príl
  PLC fuzzy control robotic arm fuzzy riadenie robotické rameno PLC automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70372
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book