Search results

 1. Štúdium vlastností výtvarkov vyrobených technológiou konvenčného tlačenia : Habilitačná práca
  Šugárová Jana ; M3000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013 . - 131 s
  tlačenie deformácia materiálu výtvarok
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Environmentálne a bezpečnostné značenie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej prosperity : Habilitačná práca
  Rusko Miroslav ; M5000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013 . - 208 s
  bezpečnostné značenie
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh, obrábanie, meranie a skenovanie tvarovo zložitých plôch : Habilitačná práca
  Morovič Ladislav ; M3000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013 . - 172 s
  obrábanie meranie 3D skenovanie viacosové obrábanie Reverse Engineering obrobok kinematická štruktúra
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrhové postupy a výpočtové metódy pre vybrané zariadenia v priemysle : Habilitačná práca
  Švrček Daniel ; M2000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013 . - 73 s príl
  výpočtové metódy
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Lead-free soldering in microelectronics : Habilitation thesis
  Hodúlová Erika ; M3000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013 . - 129 s
  spájkovanie
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Experimentálna a výpočtová termodynamika materiálových systémov : Habilitačná práca
  Čička Roman ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2013 . - 123 s
  termodynamika výpočtová termodynamika experimentálna termodynamika termická analýza
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Indikátory udržateľnej výkonnosti podniku v kontexte podnikovej kultúry : habilitačná práca
  Vaňová Jaromíra ; M4000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 108 s
  výkonnosť podnikov podniková kultúra
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Processes of reverse logistics and recycling of plastics in automotive industry : Habilitation thesis
  Witkowski Krzysztof 
  Trnava : Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 2012
  STU v Bratislave MTF, 2012
  MTF ; . - 150 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Virtual production networks of small and medium enterprises in industrial clusters : Habilitation thesis
  Saniuk Sebastian 
  Trnava : Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, 2012
  STU v Bratislave MTF, 2012
  MTF ; . - 128 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Creep mechanisms in the high-performance silicon nitride ceramics : Habilitačná práca na získanie titulu docenta
  Lofaj František ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - nestr
  nitridová keramika
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book