Search results

 1. On the mechanism of electrochemical transpassive dissolution of Fe-based anodes in binary hydroxide media
  Kerekeš Kamil ; C2120  Hrnčiariková Lucia ; C2120 Híveš Ján ; C2120 Gál Miroslav ; C2120
  Journal of the Electrochemical Society . Vol. 161, iss. 1 (2014), p. C62-C68
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. The Influence of Anode Composition on the Electrochemical Ferrate (VI) Production in Molten KOH
  Hrnčiariková Lucia ; C2120  Kerekeš Kamil ; C2120 Híveš Ján ; C2120 Gál Miroslav ; C2120
  International Journal of Electrochemical Science . Vol. 8, Iss. 6 (2013), s.7768-7778
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Electrochemical Synthesis of Ferrates(VI) in Molten NaOH
  Gál Miroslav ; C2120  Hrnčiariková Lucia ; C2120 Kerekeš Kamil ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  XXXIII. Moderní elektrochemické metody, 20.-24. května 2013, Jetřichovice, Česká republika, Sborník přednášek . s.51-55
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Electrochemistry of Ferrates(VI) formation in molten hydroxide media
  Gál Miroslav ; C2120  Hrnčiariková Lucia ; C2120 Kerekeš Kamil ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  Recent Developments in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry. Monograph Series of the International Conferences on Coordination and Bioorganic Chemistry held periodically at Smolenice in Slovakia [elektronický zdroj] : . s.USB-kľúč, s. 103-123, [1,33 AH]
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=272968
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Štúdium anódickej oxidácie železných materiálov v tavenine KOH
  Kerekeš Kamil ; C2120  Hrnčiariková Lucia ; C2120 Gál Miroslav ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  55. medzinárodná galvanická konferencia : . s.78-82
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Vplyv zloženia anódového materiálu na elektrochemickú prípravu Fe (VI) v tavenine NaOH
  Hrnčiariková Lucia ; C2120  Kerekeš Kamil ; C2120 Gál Miroslav ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  55. medzinárodná galvanická konferencia : . s.83-87
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Železany - elektrochemická príprava
  Gál Miroslav ; C2120  Kerekeš Kamil ; C2120 Hrnčiariková Lucia ; C2120 Híveš Ján ; C2120 Ambrová Marta ; C2120
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi. 4. odborný seminár, Kočovce, 29.-30.október 2013 : . s.27-33
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Voltammetric and impedance study of the influence of the anode composition on the electrochemical ferrate(VI) production in molten NaOH
  Hrnčiariková Lucia ; C2120  Gál Miroslav ; C2120 Kerekeš Kamil ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  Electrochimica Acta : . Vol. 110, Sp. Iss (2013), s.581-586
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Pokroky vo výrobe železanov taveninovou elektrolýzou
  Kerekeš Kamil ; C2120  Foltinovič Tomáš ; C2120 Hrnčiariková Lucia ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  54. Medzinárodná galvanická konferencia : . s.67-73
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Ferrate(VI) Synthesis in a Molten Hydroxides
  Hrnčiariková Lucia ; C2120  Kerekeš Kamil ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  63 Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Electrochemistry for Advanced Materials, Technologies and Instrumentation : . s.[1]p.
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article