Search results

 1. Návrh prednej nápravy vozidla kategórie SAE
  Jurisa Michal ; J  Lorenc Petr (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47896
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh dvojnápravového podvozku kontajnerového prívesu
  Fraňo Filip ; J  Lorenc Petr (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics podvozok chassis náprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73704
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh zadnej nápravy vozidla kategórie SAE
  Kyselica Rudolf ; J  Lorenc Petr (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics CATIA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73695
  bakalárska práca
  book

  book