Search results

 1. Personálny manažment
  Stachová Katarína 
  Bratislava : crr.sk s.r.o., 2011
  ISBN 978-80-8137-010-6
  XXX
  (1) - skriptá
  (6) - článok
  book

  book

 2. Organizačná kultúra. Praktikum
  Kachaňáková Anna  Stachová Katarína
  Bratislava : crr.sk s.r.o., 2011
  ISBN 978-80-8137-011-3
  XXX
  (1) - monografia
  (1) - článok
  book

  book