Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie manažmentu značky REVOL TT Consulting s. r. o. v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Čutríková Barbora ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146347
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu v HKS Forge, s.r.o., prevádzka v Trnave, v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Škodová Lucia ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141423
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania nástrojov marketingového mixu v SANITAS spol. s r.o.
  Petrášová Anna ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160217
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre realizáciu marketingovej stratégie v oblasti propagácie ŽOS Trnava, a.s. na veľtrhu InnoTrans
  Sklenárová Lucia ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134317
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie online marketingu v spoločnosti PEMAT Slovakia, s.r.o.
  Gažík Martin ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134311
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na inováciu nástrojov marketingového mixu v IMC Slovakia, s.r.o.
  Červenec Martin ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134301
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na získanie, spracovanie a využitie dát pre vytvorenie digitálneho dvojčaťa v Danfoss Power Solutions a.s.
  Rychtárik Viktor ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134387
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri zvyšovaní povedomia o značke v General Plastic, a. s. v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Otrísal Erik ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146353
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie konkurencieschopnosti ON Semiconductor Slovakia, a.s. na globálnom trhu
  Chnapko Igor ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146435
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie manažmentu značky v spoločnosti ZOTT s.r.o.
  Fabian Filip ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115219
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book