Search results

 1. Uplatňovanie spätnej logistiky v priemyselných podnikoch / aut. Helena Fidlerová, Henrieta Hrablik Chovanová, Dagmar Babčanová, Helena Makyšová
  Fidlerová Helena ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 16, č. 1 (2020), s. 12-21
  spätná logistika udržateľná logistika odpad riadenie procesov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Agile Project Management - What is It? / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Rudolf Husovič, Dagmar Babčanová, Helena Makyšová
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Husovič Rudolf ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  ICETA 2020 : . S. 167-175
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Methodology to improve the maturity of project management at industrial enterprises / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Natália Horňáková, Dagmar Babčanová, Jana Samáková, Helena Makyšová
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Horňáková Natália ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000 Samáková Jana ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  Diverse applications and transferability of maturity models . S. 316-345
  project management method maturity models
  https://www.igi-global.com/gateway/chapter/214794
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Chapters in scientific monography issued in foreign editorship
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 4. Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management / aut. Dagmar Babčanová, Jana Šujanová, Dagmar Cagáňová, Natália Horňáková, Henrieta Hrablik Chovanová
  Babčanová Dagmar ; 064000  Šujanová Jana Cagáňová Dagmar ; 064000 Horňáková Natália ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000
  Wireless Networks : . 17. jún (2019), s. 1-8
  brand data analysis social networks
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-02052-0
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise / aut. Natália Horňáková, Lukáš Jurík, Henrieta Hrablik Chovanová, Dagmar Cagáňová, Dagmar Babčanová
  Horňáková Natália ; 064000  Jurík Lukáš ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  Wireless Networks : . 18, jún (2019), s. 1-9
  material handling automatic guided vehicle autonomous mobile robot analytical hierarchy process
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-02050-2
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Udržateľný kompetenčný model pre vybrané kategórie zamestnancov v automobilovom priemysle / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Mária Khandlová, Dagmar Babčanová, Helena Fidlerová, Helena Makyšová
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Khandlová Mária Babčanová Dagmar ; 064000 Fidlerová Helena ; 064000 Makyšová Helena ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 15, č. 2 (2019), s. 18-33
  kompetenčný model kompetencie zamestnanci automobilový priemysel
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (2) - článok
  article

  article

 7. Identifikácia potenciálov rozvoja podnikateľského prostredia v Prešovskom a Košickom kraji / aut. Jana Mesárošová, Helena Fidlerová, Dagmar Babčanová
  Mesárošová Jana ; 064000  Fidlerová Helena ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  Podpora manažmentu priemyselných inovácií a zamestnanosti problémových podnikov v SR / . S. 15-31
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Improving the processes for measuring the quality and work productivity through the CIM system in selected industrial enterprise / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Bibiana Burdejová, Dagmar Babčanová
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Burdejová Bibiana ; 069520 Babčanová Dagmar ; 064000
  Acta Logistica Moravica . Roč. 9, č. 2 (2019), s. 8-23
  CIM quality measurement process Labor productivity industrial enterprises
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Manager´s ability to make the right decisions in industrial enterprises / aut. Henrieta Hrablik Chovanová, Dagmar Babčanová, Svetlana Firsova, Jana Samáková
  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 Firsova Svetlana Samáková Jana ; 064000
  New Trends in Process Control and Production Management : . S. 187-192
  http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/9781315163963-37
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 10. Project Communication Management in Industrial Enterprises (Step by Step) / aut. Jana Samáková, Dagmar Babčanová, Henrieta Hrablik Chovanová, Jana Mesárošová, Jana Šujanová
  Samáková Jana ; 064000  Babčanová Dagmar ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Mesárošová Jana ; 064000 Šujanová Jana ; 064000
  Digital Communication Management . online, s.23-42
  Communication project
  https://www.intechopen.com/books/digital-communication-management/project-communication-management-in-industrial-enterprises-step-by-step-
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article