Search results

 1. Návrh aplikácie metódy VSM na pracovisku repasácie rotorov podniku Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o.
  Pomichalová Dominika ; M  Bednár Roman (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management waste Lean štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78948
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na aplikáciu metódy 5S na plniacom pracovisku v spoločnosti ELASTIK, spol. s.r.o.
  Lukáč Dávid ; M  Bednár Roman (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management waste
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78921
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na aplikáciu štandardizácie metód podľa koncepcie LEAN v podniku MEROCO, a.s.
  Kuhajdová Andrea ; M  Bednár Roman (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management standardization lean production štíhla výroba štandardizácia KAIZEN TPM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78978
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na aplikáciu metódy VSM v dielni osádzania podniku Power-One s.r.o.
  Nehézová Anna ; M  Bednár Roman (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management waste štíhla výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66631
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book