Search results

 1. Navrhování a výstavba průmyslových závodů / aut. Emil Kovařík
  Kovařík Emil 
  1. vydanie
  Praha : SNTL / SVTL, 1964 . - 384 s. ; 416 obrázkov, 107 tabuliek
  priemyselné stavby priemyselný závod
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Vlastnosti a aplikácia zeolitových katalyzátorov pri spracovaní ropných surovín
  Smiešková Agáta ; C8170 
  monografia
  book

  book