Search results

 1. Hydraulika podzemnej vody
  Kamenský Jozef  Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gomboš Milan (rec.) Burger František (rec.)
  2. dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 156 s.
  ISBN 978-80-227-4657-1
  hydraulika podzemná voda prúdenie podzemnej vody
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF8110
  Hydraulika podzemnej vody

  book

 2. Hydroinformatika 1. časť : simulácia procesov prúdenia povrchovej vody v otvorených korytách a cez vodohospodárske objekty [elektronický zdroj]
  Květon Radomil ; V170  Orfánus Martin ; V170 Kamenský Jozef (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - online, 202 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4468-3
  hydroinformatika otvorené korytá simulácia a modelovanie vodohospodárske objekty
  http://www.svf.stuba.sk/docs//dokumenty/skripta/hydroinformatika_1.pdf
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 3. Hydraulika II.
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef
  3.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 319 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1487-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF25140
  book

  book

 4. Hydraulika I.
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef
  3.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 298 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1312-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0100
  SVF25150
  book

  book

 5. Hydraulika 1 / [aut]Mäsiar,Ernest;Kamenský,Jozef
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 298 s
  ISBN 80-227-0431-8
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0200
  book

  book

 6. Hydraulika II.
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 319 s
  ISBN 80-227-0125-4
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 7. Hydraulika III : Hydraulika podzemnej vody / [aut]Mäsiar,Ernest;Kamenský,Jozef
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 202 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF22110
  book

  book

 8. Hydraulický a hydrotechnický výskum / [aut]Mäsiar,E.;Kamenský,J.;Mečár,M
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef Mečár Miroslav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 194 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF13100
  book

  book

 9. Prúdenie tekutín
  Kamenský Jozef 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 272 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9100
  book

  book

 10. Hydraulika II.
  Mäsiar Ernest  Kamenský Jozef
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 319 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF18100
  book

  book