Search results

 1. Návrh odkanalizovania obce Liptovské Kľačany
  Ťažká Tatiana ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139481
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh splaškovej stokovej siete v obci Štvrtok na Ostrove
  Slabý Jakub ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128947
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh splaškovej kanalizácie v obci Brezová pod Bradlom
  Husár Maroš ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125482
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh splaškovej kanalizácie v Tekovských Nemciach
  Javoreková Zuzana ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116461
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh splaškovej stokovej siete v obci Kvetoslavov
  Varga Peter ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117362
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh splaškovej kanalizácie v obci Kvetoslavov
  Kovácsiová Réka ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124267
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh splaškovej kanalizácie v obci Horné Srnie
  Turzová Vladimíra ; 010280  Holubec Michal (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100314
  bakalárska práca
  book

  book