Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu104989 ddp^"
 1. Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímy
  Bulík Maroš ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137807
  diplomová práca
  book

  book

 2. Štúdia stokovej siete Nižný Žipov
  Michalec Miroslav ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144751
  diplomová práca
  book

  book

 3. Štúdia gravitačnej splaškovej kanalizácie v obci Nitriansky Hrádok
  Jurgówski Richard ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 04.06.2019 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146002
  diplomová práca
  book

  book

 4. Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia obce Pezinok
  Svrček Roman ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 05.06.2018 ; 6.1.11. krajinárstvo ; I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138479
  diplomová práca
  book

  book

 5. Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia obce Terchová
  Balátová Andrea ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 05.06.2018 ; 6.1.11. krajinárstvo ; I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145997
  diplomová práca
  book

  book

 6. Nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom území
  Kapustová Anita ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 15.06.2017 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125454
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh čistiarne odpadových vôd
  Jurkovičová Tatiana ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 15.06.2017 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137647
  diplomová práca
  book

  book

 8. Dopad klimatickej zmeny na úhrny dažďových OV v obci Vráble
  Suchý Pavol ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 17.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121644
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh zberného dvora
  Koreň Marek ; 010280  Holubec Michal ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 6.1.11. krajinárstvo ; I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117576
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv klimatickej zmeny na urbanizované územie
  Havašová Justína ; 010280  Holubec Michal (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 16.06.2015 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100493
  diplomová práca
  book

  book