Search results

Records found: 98  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu104989 xcla^"
 1. Analýza kvality a kvantity povrchového odtoku z urbanizovaného územia
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Galbová Kristína ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno . online, s. 114-120
  povrchový odtok dažďová voda ťažké kovy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Vplyv zelených striech na urbanizované územie
  Lukáčová Kristína ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 85-91
  zelená strecha urbanizované územie environmentálna politika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Klimatická zmena na území Slovenskej republiky
  Holubec Michal ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 50-54
  klimatická zmena UHI efekt dažde
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Assessment of municipal wastewater treatment plants based on LCA methodology
  Csicsaiová Réka ; 010280  Holubec Michal ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Ecology, Economics, Education and Legislation : . S. 67-74
  Life Cycle Assessment wastewater municipal wastewater treatment plant
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. CFD analýza objektov ČOV
  Holubec Michal ; 010280  Lukáčová Kristína ; 010280 Dubcová Mária ; 010280
  Zborník prednášok z Konferencie mladých výskumníkov - KOMVY 2018 : . CD-ROM, s. 34-38
  CFD analýza ČOV analýza prúdenia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Impact of topology and map precision on designed flow in rain sewers
  Stanko Štefan ; 010280  Rusnák Dušan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Galbová Kristína ; 010280
  MM Science Journal . Vol. 2017, June (2017), s. 1806-1809
  sewer system rain sewer network assessment runoff coefficient catchment
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Implementácia regulačných objektov do procesu optimalizácie jednotnej stokovej siete
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Dubcová Mária ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Rusnák Dušan ; 010280 Belica Peter Hucko Pavel
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 285-288
  posúdenie stokovej siete povrchový odtok regulácia dažďovej vody
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Measurement of flow velocity in different secondary settling tanks for analysis of the flow
  Gregušová Veronika ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Pollack Periodica : . Vol. 12, no. 3 (2017), s. 15-22
  Secondary Settling Tank (SST) flow simulation wastewater treatment plants
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Legislative requirements for municipal waste, packaging and waste of packaging and reverse logistics
  Trošanová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 Holubec Michal ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2017 : . CD-ROM, s. 136-142
  reverse logistics requirements
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Analýza vzoriek z čistiarenského kalu na obsah ťažkých kovov odobratých z vybraných ČOV a možnosti jeho ďalšieho využitia
  Trošanová Mária ; 010280  Gregušová Veronika ; 010280 Holubec Michal ; 010280 Galbová Kristína ; 010280
  Voda 2017 : . CD-ROM, s. 309-312
  kal z čistenia komunálnych odpadových vôd ťažké kovy zhodnotenie
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article