Search results

 1. Estimation of GNSS tropospheric products and their meteorological exploitation in Slovakia
  Imrišek Martin ; 010130  Derková Mária Janák Juraj ; 010130
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 50, no. 1 (2020), online, s. 83-111
  GNSS processing zenith total delay data assimilation numerical weather prediction model
  https://doi.org/10.31577/congeo.2020.50.1.5
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Implementácia navigačného družicového systému Galileo do spracovania Európskej permanentnej subsiete na STU
  Imrišek Martin ; 010130 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 65 (107), č. 12 (2019), online, s. 279-283
  globálny navigačný družicový systém global navigation satellite system zenith total delay zenitové totálne oneskorenie hodnotenie vplyvu impact assessment
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/12/gako_2019_12.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Validácia trojrozmernej variačnej asimilácie dát v ansámblovom systéme ALADIN-LAEF
  Imrišek Martin ; 010130 
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2018 : . CD-ROM, [14] s.
  data assimilation ensemble weather forecast asimilácia dát ansámblové predpovede počasia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry pomocou globálnych navigačných satelitných systémov
  Imrišek Martin ; 010130 
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 : . CD-ROM, [8] s.
  zenitové troposférické oneskorenie zenit tropospheric delay mapovacia funkcia mapping function predpoveď počasia weather forecast
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Dopad asimilácie zenitových totálnych oneskorení na predpovede počasia
  Imrišek Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 119-125
  zenitové troposférické oneskorenie zenit tropospheric delay
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Spracovanie a asimilácia GNSS dát pre účely SHMÚ
  Imrišek Martin ; 010130 
  29. konferencia mladých hydrológov, 16. konferencia mladých vodohospodárov, 18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov : . CD-ROM, [13] s.
  zenith total delay data assimilation numerical weather prediction zenitové totálne oneskorenie asimilácia dát numerické predpovede počasia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Porovnanie predpovedných vlastností metodiky dekompozície časových radov a sezónneho arima modelovania na časových radoch výšky stĺpca kondenzovanej vody
  Imrišek Martin ; 010130 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 147-156
  výška vodného stĺpca kondenzovanej vody precitable water vapour porovnanie predpovedných vlastností comparison of forecast performance
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Výpočet a modelovanie časového radu výšky stĺpca kondenzovanej vody
  Imrišek Martin ; 010130 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 873-881
  precipitable water vapour stĺpec kondenzovanej vody time series časový rad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Nové poznatky o meraní a vlastnostiach vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia na Slovensku
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; V130 Mikolaj Michal Imrišek Martin ; V
  60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : . s.50
  geodetic networks geodetické siete topoefekt topografic effect vertical gravity gradient vertikálny gradient tiažového zrýchlenia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article