Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu10873 xcla^"
 1. Enviromentálne aspekty v koncepcii architektonických a konštrukčných návrhov
  Tužinský Imrich ; A4140 
  Sborník přednášek: Trendy racionálního využití energie při provozování budov ve výukovém procesu = Optimization of Energy Utilization in Buildings Operation. Latest Development Application in Lectures : . S. 35-40
  enviromentálny aspekt architektúra konštrukcia koncept
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Štruktúra a dizajn fasády v súčasnej architektúre
  Tužinský Imrich ; A4140 
  Stavitelství v architektuře = Engineering in Architecture : . s.121-128
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (3) - článok
  article

  article

 3. Pavilón Milana Rastislava Štefánika : Zaujímavá študentská architektonická súťaž
  Tužinský Imrich ; A4140 
  Fórum architektúry . roč.18, č.5 (2008), s.14-15
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Študentská architektonická súťaž - Pavilón M.R. Štefánika
  Tužinský Imrich ; A4140  Kollár Jozef ; A4140
  Spektrum . Roč. 14, č. 8 (2008), s.12-13
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Celoštátna študentská architktonická súťaž Dirickx Pavilón M.R. Štefánika - 4. ročník
  Tužinský Imrich ; A4140  Kollár Jozef ; A4140
  Informačné listy FA STU . roč.14, č.6 (2008), s.3-5
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Digitálne morfované tvary v súčasnej architektonickej tvorbe.Digitally Morphed Shapes in Current Architectural Design
  Tužinský Imrich ; A4140 
  Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : . s.l s
  future design
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Problém prestavby a prístavby budov v mestskom prostredí.Problems of Recostruction and Annex Buildings in Urban Environment
  Tužinský Imrich ; A4140  Gáliková Danka ; A430
  Konštrukcie v súčasnej architektúre. Construction in Current Architecture : . s.1 s
  humanization
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Problém prestavby a prístavby budov v mestskom prostredí
  Tužinský Imrich ; A4140  Gáliková Danka ; A430
  Konštrukcie v súčasnej architektúre : . s.30-36
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Digitálne morfované tvary v súčasnej architektonickej tvorbe
  Tužinský Imrich ; A4140 
  Konštrukcie v súčasnej architektúre : . s.13-18
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Medzinárodná architektonická súťaž ACSA alebo o jednom študentskom projekte
  Gáliková Danka ; A430  Tužinský Imrich ; A4140
  Spektrum : . roč.l3, č. 5 (2007), s.12-14
  letecká doprava a technika - odborné názvoslovie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article