Search results

Records found: 50  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu10937 xcla^"
 1. Univerzálne navrhovanie / aut. Mária Samová
  Samová Mária 
  Vzdelávanie architekta na Fakulte architektúry STU v Bratislave : . S. 108-113
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Design for All - tools for accessible university environment
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180 Čerešňová Zuzana ; A8180 Končeková Danica ; A8180 Korček Pavol ; A8180
  SGEM 2014. Conference on Arts, Performing Arts, Architecture and Design : . p. 609-615
  architektúra univerzálne navrhovanie Built Environment design for All universal design
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Ateliér architektonického navrhovania II, 2. ročník
  Samová Mária ; A8180 
  Informačné listy FA STU . Roč.21, apríl (2014), s. 4
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Sloboda človeka v kontexte architektúry a urbanizmu
  Samová Mária ; A8180 
  Arch . Roč.16, č.1-2 (2011), s.58-61
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 5. Nové paradigmy tvorby miest pre všetkých
  Samová Mária ; A8180  Rollová Lea ; A8180
  Urbanita . Roč.23, č.2 (2011), s.28-31
  udržateľný rozvoj verejný mestský priestor
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Univerzálna tvorba: antidiskriminačná výzva
  Samová Mária ; A8180 
  ALFA . Roč.16, č.3 (2011), s.6-13
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Metóda ,,univerzálneho navrhovania" a metóda ,,navrhovania na mieru"
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.8/3
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Odstránenie bariér ku kultúre v Paríži, II.ročník súťaže Schindler Award 2006
  Samová Mária ; A8180 
  Prístupnosť pre všetkých - Schindler Award Access for All . s.6-10
  architektúra bezbariérová prístupnosť
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Špeciálne požiadavky pre obytné budovy
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.8/4
  obytné budovy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Legislatívny rámec bezbariérovej výstavby
  Rollová Lea ; A8180  Samová Mária ; A8180
  Zásady architektonického navrhovania stavieb . stav - október 2011 (2011), s.8/2
  bezbariérová výstavba
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.