Search results

Records found: 46  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu10986 xcla^"
 1. K životnímu jubileu JUDr. Miroslava Hegenbarta - gratulace ze Slovenska
  Gajniak Ján Florián ; 010350  Kopšová Oľga
  Stavební právo : . Roč. 21, č. 1 (2017), s. 87
  životné jubileum
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  article

  article

 2. Slovak Republic / aut. Oľga Kopšová, Ján Florián Gajniak
  Kopšová Oľga  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Studies in European Construction Law . S. 511-557
  construction law damages subcontracting
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBA - Chapters in scientific book titles issued in foreign editorship
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Zmluvy vo výstavbe a rozsah zodpovednosti za škodu
  Kopšová Oľga ; V350 
  Spoločenské zmeny ako dôsledok globalizácie : . s.27-32
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Tvorivá činnosť ako základný predpoklad vedomostnej spoločnosti
  Kopšová Oľga ; V350 
  Veda a technika v procese globalizácie a humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : . s.72-75
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Vplyv globalizácie na politiku v zamestnanosti
  Kopšová Oľga ; V350 
  Spoločenské vedy v procese globalizácie : . s.18-21
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Podnik v procese globalizácie
  Kopšová Oľga ; V350 
  Globalizácia a zmeny v štruktúre ekonomiky a spoločnosti : . s.49-52
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Niektoré aspekty výučby predmetu Environmentálne právo
  Kopšová Oľga ; V350 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. K právnej úprave nakladania s odpadmi
  Kopšová Oľga ; V350 
  Stavba . Roč.11, č.10 (2008), s.60-61
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Verejné práce a životné prostredie
  Kopšová Oľga ; V350 
  Stavba . roč.11, č.4 (2008), s.56-57
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Zmluvné zabezpečenie nadobúdania a prenájmu stavebného objektu (súčasť práce facility manažéra)
  Kopšová Oľga ; V350 
  Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu . s. 186 -196
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.