Search results

 1. Interakcia človek-robot pomocou gest
  Hroboň Matej ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 70 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9FF0B6873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 2. Detekcia objektov v pracovnom priestore robota
  Kováčik Dominik ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 83 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=52328540584FDC4D968229AB80F2&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 3. Identifikácia operátora robotického pracoviska na základe detekcie tváre
  Zarembová Nikola ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-API . - 70 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45D2BF74635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 4. Interakcia človek-robot pomocou gest
  Čorňák Marek ; 031000  Tölgyessy Michal ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 99 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84EB114BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 5. Spracovanie dát zo snímača Kinect za účelom tvorby 3D mapy prostredia
  Beňo Peter ; E011  Tölgyessy Michal (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 61 s CD-ROOM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92439
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Programové vybavenie procesora prechodového náboja na výskum polovodičov a dielektrík
  Tölgyessy Michal ; E010  Nádažný Vojtech (Thesis advisor)
  STU v Bratislave FIIT, 2009 . - 90 s príl.
  počítačové inžinierstvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book