Search results

 1. Interaktívny prehliadač heterogénneho webového obsahu
  Macko Peter ; I200  Tvarožek Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 54 s
  video metadáta metadata informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57189
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Získavanie a tvorba metadát pomocou interaktívnych hier
  Nagy Balázs ; I200  Tvarožek Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 63 s
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56921
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Interaktívna webová fotogaléria
  Šilhár Dárius ; I200  Tvarožek Michal (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22666
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Interaktívna webová fotogaléria
  Meľo Patrik ; I200  Tvarožek Michal ; I200
  STU v Bratislave FIIT, 2009 . - 29 s príl.
  informatika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Prehliadanie webu jeho vizualizáciou pomocou grafu
  Rakovský Adrián ; I200  Tvarožek Michal (Thesis advisor) ; I200
  STU v Bratislave FIIT, 2009 . - 37 s príl.
  informatika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. CSIDC 2005
  Tvarožek Michal ; I200  Bieliková Mária (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2005 . - 20 s príl.
  informatika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book