Search results

 1. Optimalizácia energetickej náročnosti riadením procesov v inteligentných budovách
  Slodičák Bohumil ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118852
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Environmental Technology Systems for Intelligent Buildings
  Némethová Ema ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120529
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Innovative Heat Pumps for the Heating and Cooling in Future Buildings
  Stutterecker Werner ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 27.08.2019 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113512
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Technicko - ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytových domov v životnom cykle
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 15.05.2018 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111506
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Analýza vnútorného prostredia bytových domov pred a po komplexnej obnove
  Földváry Veronika ; 010290  Petráš Dušan ; 010290 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2016 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102496
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Indoor air quality and energy certification of ventilation and air conditioning -Kvalita vnútorného vzduchu a energetická certifikácia vetrania a klimatizácie
  Hurtíková Daniela ; 010290  Petráš Dušan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 27.08.2015 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94058
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie na báze OZE
  Bugáň Jozef ; 010290  Petráš Dušan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 15.01.2015 ; Degreee discipline : 5.1.4. pozemné stavby ; Degree program : D-TTPB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78556
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Hodnotenie energetickej náročnosti a tepelnej pohody v bytových domoch v procese obnovy Evaluation of energy performance and thermal comfort of dwellings in the proces of refurbishment
  Pustayová Hana ; V290  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  teória a technika prostredia budov subjective evaluation subjektívne hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76213
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Thermal Comfort and Ventilation Effectiveness in Low Energy Buildings with Mechanical Ventilation and Radiant Heating/Cooling System : Dizertačná práca
  Krajčík Michal ; V290  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 205 s
  teória a technika prostredia budov thermal comfort displacement ventilation tepelná pohoda vztlakové vetranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76050
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Posudzovanie vnútorného prostredia so systémami nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia : Dizertačná práca
  Ďurišová Emília  Petráš Dušan (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 235 s
  teória a technika prostredia budov high temperature cooling low temperature heating thermal comfort indoor environment vysokoteplotné chladenie nízkoteplotné vykurovanie tepelná pohoda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76044
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book