Search results

 1. Bezpečnostné aspekty technologickej a elektrickej časti JE : Učebný text pre postgraduálne rekvalifikačné štúdium: Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení
  Rajčok Matúš  Daruľa Ivan ; E020 Nohel Jaroslav ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave, 1997 . - preruš.str
  jadrové elektrárne diselgenerátorové stanice parné generátory čerpadlá
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Konštrukčné prvky a systémy : Laboratórne merania - protokoly
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 80 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI4000
  book

  book

 3. Vybrané stroje a zariadenia jadrových elektrární / [aut.] Rajčok,Matúš
  Rajčok Matúš 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 293 s
  ISBN 80-227-0053-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI20110
  book

  book

 4. Konštrukčné prvky a systémy : Laboratórne merania - protokoly / [aut.] Rajčok,Matúš; Böhmer,Branislav
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985 . - neprav.str
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0200
  book

  book

 5. Konštrukčné prvky a systémy : 1 časť. Aut.: Rajčok,Matúš a kol
  Rajčok Matúš 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1985 . - 348 s.
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI52200
  book

  book

 6. Konštrukčné prvky a systémy : Návody na cvičenia / Aut.: Rajčok,Matúš a kol
  Rajčok Matúš 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1983 . - 157 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI81100
  book

  book

 7. Stroje a zariadenia elektrární a teplární 2 / [aut.] Rajčok,Matúš; Böhmer,Branislav
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1982 . - 324 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI40100
  book

  book

 8. Strojové zariadenia elektrární a teplární 1 / [aut.] Rajčok,Matúš; Böhmer,Branislav
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1980 . - 314 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI35100
  book

  book

 9. Stroje a zariadenia jadrových elektrární
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979 . - 291 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI10001
  book

  book

 10. Stroje a zariadenia jadrových elektrární : Postgraduálne štúdium
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979 . - 189 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book