Search results

 1. Využitie LEED a AUGER spektroskopie v ultravákuu na výskum meteriálov a procesov : Štátna výskumná úloha III-3-3. Dielčia správa za rok 1971
  Harman Rudolf (Research team head)  Syrová Lívia ; E040 Rajčok Matúš
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1971 . - 251 s príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Ukončenie prevádzky A1. ČÚ. 04 Zneškodňovanie chrompiku a dowtermu. Likvidácia dowteru : Čiastková správa ÚŠP RVT a 01-125-818
  Kalousek Milan (Research team head)  Rajčok Matúš Veselovský Ján ; E180 Böhmer Branislav Malík Stanislav Mihálik Ján Zubal Rudolf ; E190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 63 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Štúdia smerníc pre odborné skúšky prevádzkového personálu JE všeobecnej teoretickej prípravy pre skupiny školenia A, B, C : ÚŠP RVT P-09-125-201/08
  Marko Štefan ; E130  Rajčok Matúš Daruľa Ivan ; E020 Horník Vladimír ; E130
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - preruš. str
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Stroje a zariadenia jadrových elektrární : Časovo - tematické plány predmotov všeobecnej teoretickej prípravy. ÚŠP RVT P-09-125-201/08
  Rajčok Matúš  Böhmer Branislav
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979 . - Nestr
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Príprava prevádzkového personálu : Správa pre dieľčiu oponentúru P-09-125-201/08 hlavnej etapy
  Marko Štefan ; E130  Rajčok Matúš Hozza Viktor
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 12 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Tepelné katastre : Záverečná správa. Rezortná výskumná úloha R-10-9309-661/3/11
  Wittlinger Viktor (Research team head) ; M390  Böhmer Branislav Kalousek Milan Kováčová Jozefína Rajčok Matúš Šafařík Jiří ; E220
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 105 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Metodika získania a spracovania podkladov pre tepelný prieskum : Dielčia výskumná správa. Rezortná výskumná úloha R-10-9309-661 DÚ 3/11. 2 etapa
  Wittlinger Viktor (Research team head) ; M390  Böhmer Branislav Kalousek Milan Rajčok Matúš
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1977 . - 56 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 8. Metodika získania a spracovania podkladov pre tepelný prieskum : Dielčia výskumná správa. Rezortná výskumná úloha R-10-9309-661 DÚ 3/11. 1 etapa
  Wittlinger Viktor (Research team head) ; M390  Böhmer Branislav Rajčok Matúš
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1976 . - 37 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book