Search results

 1. Likvidácia reaktora VVER-440/213 = Reactor VVER-440/213 liquidation : Dizertačná práca : Obh. 16.01.1997 / [aut.] Míchal,Vladimír, Ing.; Škol. Rajčok,Matúš
  Míchal Vladimír  Rajčok Matúš (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 117 .vpríl Autoref.1996, 21 s
  jadrové reaktory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Vplyv guľovej výplne na konvektívne zdielanie tepla. / [aut.] Rajčok,Matúš
  Rajčok Matúš 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1964 . - 79 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book