Search results

 1. Konštrukcie pozemných stavieb : konštrukcie spodnej stavby [elektronický zdroj] aut. Juraj Žilinský, Gabriela Adamská, Terézia Miklósiová ; rec. Anton Puškár, Štefan Pogran
  Žilinský Juraj ; 010180  Adamská Gabriela Miklósiová Terézia Puškár Anton (rec.) Pogran Štefan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 102 s.
  ISBN 978-80-227-4866-7
  spodná stavba zemné práce stavebné jamy základy
  https://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/edicna-cinnost/skripta.html?page_id=1801
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 2. Konštrukcie pozemných stavieb : schody [elektronický zdroj] aut. Juraj Žilinský, Mária Gieciová ; rec. Anton Puškár, Štefan Pogran
  Žilinský Juraj ; 010180  Gieciová Mária Puškár Anton (rec.) Pogran Štefan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 93 s.
  ISBN 978-80-227-4867-4
  schodiská zábradlie rampy výťahy
  https://www.svf.stuba.sk/sk/dokumenty/edicna-cinnost/skripta.html?page_id=1801
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 3. Ateliérová tvorba. Skladby a detaily plochých striech / aut. Jozef Oláh, Stanislav Šutliak, Rastislav Ingeli ; rec. Anton Puškár, Rastislav Šmehyl
  Oláh Jozef ; 010180  Šutliak Stanislav ; 010180 Ingeli Rastislav ; 010180 Puškár Anton ; 010180 (rec.) Šmehyl Rastislav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 249 s.
  ISBN 978-80-227-4404-1
  skladby detaily strechy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1110
  SVF10120
  Ateliérová tvorba. Skladby a detaily plochých striech

  book

 4. Konštrukcie pozemných stavieb
  Puškár Anton ; V180  Ohrablo František ; V180 Pernišová Alena ; V180 Rajprichová Viera ; V300 Ilavský Miloslav ; V300
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 230 s
  ISBN 978-80-227-2994-9
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF17150
  book

  book

 5. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti - modul A : celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii
  Puškár Anton ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2550-1
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti - modul B : celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii
  Puškár Anton ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2551-X
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Konštrukcie pozemných stavieb V. : Obvodové steny a výplne otvorov
  Puškár Anton ; V180  Fučila Jozef Szomolányiová Klára
  2.preprac.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 466 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-1727-4
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR8000
  SVF3100
  book

  book

 8. Konštrukcie pozemných stavieb V : Obvodové steny a výplne otvorov
  Puškár Anton ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 404 s
  ISBN 80-227-1380-5
  konštrukcie stavebné
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  book

  book

 9. Konštrukcie pozemných stavieb V : Obvodové steny a výplne otvorov
  Puškár Anton ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 404 s
  ISBN 80-227-1047-4
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 10. Náuka o materiáli 1 / [aut.]Anton Puškár, Ján Micheľ, Vojtech Pulc
  Puškár Anton ; V180  Micheľ Ján Pulc Vojtech ; J280
  2.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1987 . - 286 s
  materiály náuka
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF54120
  book

  book