Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu114942 xcla^"
 1. The level of cognitive abilities of generational group Y and educational process / aut. Augustín Stareček, Mária Bednáriková, Kristína Koltnerová, Natália Vraňaková, Zdenka Gyurák Babeľová, Dagmar Cagáňová, Andrea Chlpeková
  Stareček Augustín ; 064000  Bednáriková Mária ; 060100 Koltnerová Kristína ; 064000 Vraňaková Natália ; 064000 Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000
  ICETA 2018 : . S. 511-518
  cognitive abilities educational process generational groups
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 2. V lete v škole dobrovoľne / aut. Mária Bednáriková, Dagmar Cagáňová
  Bednáriková Mária ; 060100  Cagáňová Dagmar ; 064000
  Quark : . Roč. 23, č. 9 (2017), s. 43
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Analysis of factors influencing the motivation of generations Y and Z to perform in the educational process / aut. Dagmar Cagáňová, Augustín Stareček, Mária Bednáriková, Natália Horňáková
  Cagáňová Dagmar ; 064000  Stareček Augustín ; 064000 Bednáriková Mária ; 060100 Horňáková Natália ; 064000
  ICETA 2017 : . CD-ROM, s. 69-74
  motivation factors educational process
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040788597&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Analysis+of+factors+influencing+the+motivation+of+generations+Y+and+Z+to+perform+in+the+educational+process&st2=Kudlacek&sid=98ff9cdd5c7fbbfa1922fea7468ae761&sot=b&sdt=b&sl=122&s=TITLE-ABS-KEY%28Analysis+of+factors+influencing+the+motivation+of+generations+Y+and+Z+to+perform+in+the+educational+process%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Význam humanitných vied v procese rozvoja kritického myslenia študentov technickej univerzity / aut. Mária Bednáriková
  Bednáriková Mária ; 060100 
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . S. 6-13
  humanitné vedy kritické myslenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Analysis of the influence of selected sociodemographic characteristics on the effectiveness of students in the test of selected critical thinking skills at the Slovak University of Technology / aut. Mária Bednáriková, Karol Kováč, Michal Kratochvíla
  Bednáriková Mária ; M0110  Kováč Karol Kratochvíla Michal
  American Journal of Educational Research . Vol. 3, No. 12 (2015), s. 1607-1614, online
  critical thinking CT testing
  http://pubs.sciepub.com/education/3/12/18/
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Critical thinking as a multifaceted phenomenon: A scheme of interdisciplinary research platform / aut. Mária Bednáriková
  Bednáriková Mária ; 060110 
  Handbook of Research on Advancing Critical Thinking in Higher Education / . S. 292-322
  http://www.igi-global.com/chapter/critical-thinking-as-a-multifaceted-phenomenon/133724
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Critical Thinking as a Tool for the Development of Interdisciplinarity in University Education / aut. Mária Bednáriková
  Bednáriková Mária ; M0100 
  The European Conference on Education 2014 : . online, s. 361-370
  vzdelávanie univerzitné education
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Test tool creation and examination of selected cognitive skills of students at the Slovak University of Technology / aut. Mária Bednáriková, Karol Kováč
  Bednáriková Mária ; M0100  Kováč Karol ; M0100
  American Journal of Educational Research [elektronický zdroj] . Vol. 2, No. 12 (2014), online, s. 1182-1189
  http://www.sciepub.com/education/content/2/12
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Problém reduktívneho vysvetľovania vedomia
  Bednáriková Mária ; M0100 
  Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.J. Rousseaua) . s. 72-81
  vedomie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. The problem of evaluating approaches of university students in the study of ecophilosophy and in guiding towards critical thinking
  Odlerová Eva ; M4000  Bednáriková Mária ; M310
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.