Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov v PELLENC, s.r.o. Nové mesto nad Váhom so zameraním na výrobných zamestnancov
  Veiglová Alena ; M  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation motivačné faktory systém motivácie motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93288
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Osobný rast , rozvoj a kariéra zamestnancov v podniku Semikron, s.r.o. Vrbové
  Chodúrová Monika ; M  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant education vzdelávanie kariéra osobný rast rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66689
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Nábor, výber a prijímanie zamestnancov v podniku Exhaust Systems Product Group
  Kuricová Radka ; M  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personnel planning získavanie zamestnancov personálne plánovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66326
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Podniková kultúra ako súčasť podnikovej identity v spoločnosti ZSVS, a.s.
  Kajan Tomáš ; M  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 59s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate identity corporate culture návrhy podniková identita podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71101
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book