Search results

 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Príprava, nácvik a realizácia úspešnej prezentácie učiva
  Malková Barbora  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 69 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Communication komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80915
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Komunikácia učiteľa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese
  Labuda Peter  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 64 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects interaction verbal communication interakcia verbálna komunikácia neverbálna komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80768
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnoty a vzťahy ako súčasť výchovy a vzdelávania : Diplomová práca
  Blaščáková Mária  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 64 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58805
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetenciíľ žiakov SOŠ : Diplomová práca
  Balážová Libuša  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 83 s., CD-ROM
  key competencies technology competencies kompetencie technológia komunikácia informácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68137
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetencií žiakov SOŠ : Diplomová práca
  Mazúrová Petra  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  key competencies competencies information technologies kompetencie komunikačné technológie informačné technológie kľúčové kompetencie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68123
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie IKT vo vyučovaní odborných technických predmetov na SOŠ : Diplomová práca
  Naništa Igor  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  e-learning information literacy e-learning informačná gramotnosť učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70695
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie IKT vo vyučovaní odborných technických predmetov na SOŠ : Diplomová práca
  Repáň Jaroslav  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  computer literacy odborné predmety IKT učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68212
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Názorná učebná pomôcka- tematická tabuľa
  Hašan Milan  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  nástroje náradie tool
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58789
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Problematika šikanovania na školách
  Fodor Rastislav  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  agresivita šikanovanie prevencia škola diagnostics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book