Search results

Records found: 77  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu114953 xcla^"
 1. Medzinárodné plavecké preteky / aut. Rastislav Hlavatý
  Hlavatý Rastislav ; 060100 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 7 (2019), s. 17
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Teacher´s cup 2018 - memoriál profesora Milana Turňu / aut. Rastislav Hlavatý
  Hlavatý Rastislav ; 060200 
  Spektrum : . Roč. 25, č. 1 (2018), s. 35
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Podiel aeróbneho zaťaženia v RTC vybranej skupiny plavkýň / aut. Rastislav Hlavatý
  Hlavatý Rastislav ; 060200 
  Plávanie - veda v praxi. : . S. 64-70
  aeróbne zaťaženie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Podiel aeróbneho tréningového zaťaženia v RTC vybranej skupiny plavcov
  Hlavatý Rastislav ; M0100 
  Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis : . s.36-42
  plávanie tréningové zaťaženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Analýza aeróbneho tréningového zaťaženia vybranej skupiny plavcov
  Hlavatý Rastislav ; M0100 
  Vedecké práce 2012. Research papers 2012 [elektronický zdroj] . s.59-68
  plavci aeróbne zaťaženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 6. Analýza longitudinálneho sledovania všeobecných tréningových parametrov vybranej skupiny plavcov
  Hlavatý Rastislav ; M340 
  Vedecké práce 2011. Research papers 2011 . s.37-44
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Vzťah zdravotného stavu a tréningového zaťaženia plavcov STU Trnava
  Hlavatý Rastislav ; M340 
  Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie : . s.261-268
  tréningové zaťaženie plávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Analýza všeobecných tréningových parametrov vybraných plavkýň
  Hlavatý Rastislav ; M0100 
  Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea : . s.82-87
  plavci tréningové zaťaženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Časové charakteristiky kraulového záberového cyklu vybranej skupiny plavkýň
  Hlavatý Rastislav ; M340 
  Vedecké práce 2011. Research papers 2011 . s.45-52
  kraul časové charakteristiky
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 10. Antropometrické a kinematické ukazovatele plaveckého výkonu v kraulových disciplínach
  Hlavatý Rastislav ; M340 
  Štúdium motoriky človeka vo vodnom prostredí : . s.117-129
  plávanie kraul
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.