Search results

 1. Metodika hodnotenia konštrukčného návrhu variánt modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov / aut. Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová, Gregor Izrael, Peter Filípek
  Gulan Ladislav ; 020030  Schmidtová Carmen ; 020030 Izrael Gregor ; 020030 Filípek Peter
  Buildustry . Roč. 2, č. 3 (2018), s. 30-32
  mobilný pracovný stroj nakladač mobile working machine loader
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Verification of design of mobile working machines in operating conditions / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj
  Machine Design . Vol. 10, no. 2 (2018), s. 81-84
  pevnostná analýza životnosť stress analysis lifetime
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Porovnanie zaťažovacích spektier v závislosti od veľkostných tried mobilných pracovných strojov / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
  Sborník přednášek z 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů . S. 44-48, CD ROM
  mobilný pracovný stroj zaťažovacie spektrum mobile working machine loading spectrum
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Determination of the cause of failure based on fracture marks on parts of a complicated transmission mechanism / aut. Gregor Izrael, Pavel Élesztös, Daniel Kaločány
  Izrael Gregor ; 020030  Élesztös Pavel ; 020010 Kaločány Daniel
  Experimental Stress Analysis 2017 : . S. 555-560, CD ROM
  tenzometer únavová porucha strain gauges fatigue failure
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Využitie zaťažovacích spektier v procese efektívneho návrhu nosných modulov konštrukcií MPS / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
  43. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 72-77, CD ROM
  generatívne konštruovanie generative designing
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Method of determination of the boundary strength of pressed sheets of car bodies for categories to 1300 cm3 / aut. Viliam Čačko, Iveta Onderová, Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Gregor Izrael
  Čačko Viliam ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Izrael Gregor ; 020030
  MM Science Journal . Vol. 2017, March (2017), s. 1798-1802
  medzná pevnosť automobilová karoséria boundary strength car bodies
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 7. Effective designing of modular structures variants of mobile working machines / aut. Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová, Gregor Izrael
  Gulan Ladislav ; 020030  Schmidtová Carmen ; 020030 Izrael Gregor ; 020030
  Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Advances in Mechanical Engineering : . S. 178-183
  mobile working machine excavators mobilný pracovný stroj rýpadlo
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Segment generatívneho systému určený na overovanie životnosti modulov mobilných pracovných strojov v laboratórnych podmienkach / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Juraj Bukoveczky, Izidor Mazurkievič, Carmen Schmidtová
  Izrael Gregor ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 Bukoveczky Juraj ; 020030 Mazurkievič Izidor ; 020030 Schmidtová Carmen ; 020030
  Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : . S. 147-152
  generatívne konštruovanie generative engineering znalostný systém knowledge system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Poznatky z prevádzkových tenzometrických meraní na mobilných pracovných strojoch / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan, Carmen Schmidtová
  Izrael Gregor ; J0030  Gulan Ladislav ; 020130 Schmidtová Carmen ; 020130
  Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov : . S. 25-30
  mobilný pracovný stroj simulácia mobile working machine simulation
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Využitie tenzometrie v oblasti mobilných pracovných strojov / aut. Gregor Izrael, Ladislav Gulan
  Izrael Gregor ; J0030  Gulan Ladislav ; 020130
  41. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů . S. 66-71
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article