Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov v ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
  Bozalková Monika ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96423
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie hodnotenia výkonnosti útvaru údržby v Slovenských elektrárňach, a.s.
  Nováková Barbora ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96464
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Angažovanosť zamestnancov ako súčasť zlepšovania kvality procesov
  Halenárová Dominika ; 065000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112197
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na využitie nástrojov priemyselného inžinierstva v zlepšovaní procesov v MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  Richtáriková Katarína ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96471
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov pri riadení projektov v projekčnej firme
  Jablonická Katarína ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management process management procesný prístup procesy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101943
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zefektívnenie informačného toku v podniku ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.
  Barteková Katarína ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management information flow information system production informačný systém informačný tok výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87380
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu
  Straková Lenka ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education vzdelávanie zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66381
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie kvality procesov v spoločnosti BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
  Kondéová Iveta ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality metóda 5S kvalita procesný prístup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79254
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na vybudovanie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu
  Kovács Róbert ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality management system quality procesný prístup systém manažérstva kvality kvalita riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84649
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie marketingovej komunikácie v spoločnosti Shinwha Intertek Slovakia s.r.o.
  Polláková Jana ; M  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing marketing communication komunikačný mix marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92214
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book