Search results

 1. Spôsob rozloženia vybraných zložiek dreva a iných lignocelulózových materiálov : prihláška úžitkového vzoru č. 204-2019, dátum podania prihlášky: 31.12.2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8898, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020 / aut. Jozef Martinka, Igor Wachter, Tomáš Štefko, Hana Kobetičová, Aleš Nečas, Martina Hladová
  Martinka Jozef ; 065300  Wachter Igor ; 065000 Štefko Tomáš ; 065000 Kobetičová Hana ; 065300 Nečas Aleš ; 065000 Hladová Martina ; 065000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 4 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/204-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book