Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu119106 xcla^"
 1. Optimalizácia konštrukčného stvárnenia verejných priestorov a peších trás v meste, vsakovanie zrážkovej vody
  Žjaková Daniela ; 010310 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 470-475
  pavement stormwater infiltration
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Stormwater Harvesting from Public Space Around the Buildings in the City
  Žjaková Daniela ; 010310 
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 415-418
  public space environment stormwater harvesting
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Rainwater infiltration in the urban areas
  Žjaková Daniela ; 010310 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 34-38
  rainwater infiltration urban areas
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Legislatívny a strategický rámec pre adaptáciu urbanizovaného územia na dopady zmeny klímy na Slovensku
  Žjaková Daniela ; 010310 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 553-558
  klíma urbanizmus legislatíva
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Vplyv zelenej a modrej infraštruktúry na kvalitu života v urbanizovanom území
  Žjaková Daniela ; 010310 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 29-33
  zelená infraštruktúra vplyv modrá infraštruktúra
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Sustainable management of rainwater in urban area
  Varga Daniela ; 010310 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 180-184
  management rainwater sustainable
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Adaptácia verejných priestorov v meste na zmenu klímy - manažment zrážkovej vody
  Varga Daniela ; 010310 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 675-679
  manažment zrážky verejný priestor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article