Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu122464 brz^"
 1. Zborník príspevkov z 33. konferencie mladých hydrológov, 20. konferencie mladých vodohospodárov, 22. konferencie mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia : Bratislava, online, 11. november 2021 [elektronický zdroj] zost. Alena Blahová, Danica Lešková
  Blahová, Alena, (Compiler) Lešková, Danica, (Compiler)
  Konferencia mladých hydrológov 33. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  Konferencia mladých vodohospodárov 20. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  Konferencia mladých meteorológov, klimatológov a odborníkov na kvalitu ovzdušia 22. 11. 11. 2021 Bratislava, virtuálny priestor
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2021 . - USB kľúč
  ISBN 978-80-99929-30-3
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 2. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : Bratislava, online, 12. november 2020 [elektronický zdroj] zost. Danica Lešková, Alena Blahová
  Lešková, Danica, (Compiler) Blahová, Alena, (Compiler)
  Konferencia mladých hydrológov 32. 12. 11. 2020 Bratislava, Slovenská republika
  Konferencia mladých vodohospodárov 19. 12. 11. 2020 Bratislava, Slovenská republika
  Konferencia mladých meteorológov a klimatológov 21. 12. 11. 2020 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-99929-11-2
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  book

  book

 3. Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : zborník s príspevkami. Vyhne, SR, 8. - 9. 10. 2019 [elektronický zdroj]
  Bujnová, Alena, (rec.) Lešková, Danica, (rec.)
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 8. - 9. 10. 2019 Vyhne, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2019 . - USB kľúč
  ISBN 978-80-570-1236
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  book

  book