Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu123726 dbp^"
 1. Degradácia a analýza vybraných mikropolutantov a ich metabolitov v odpadových vodách
  Popelková Stanislava ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 19.06.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162366
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Charakterizácia biomakromolekúl elektrochemickými metódami
  Dakošová Olívia ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126518
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Konštrukcia impedimetrického biosenzoru
  Drobná Annamária ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126527
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde
  Dunajová Martina ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126529
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód
  Adzimová Viktória ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118547
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Využitie bórom dopovaných diamantových elektród pre konštrukciu biosenzora
  Sjekelová Barbora ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129336
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Využitie sieťotlačových elektród na stanovenie základných charakteristík enzýmov
  Poliaková Katarína ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113561
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Stanovenie enzýmu enteropeptidáza pomocou elektrochemických metód
  Čierna Martina ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118617
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Interakcia katelicidínu LL37 s modelovými bunkovými membránami
  Pešadíková Denisa ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111195
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Stanovenie základných biochemických vlastností enzýmov pomocou elektrochemických metód
  Melníková Eva ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 11.07.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113558
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.