Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu123726 ddp^"
 1. Vývoj a využitie 3D tlačenej elektrochemickej cely na stanovenie mikropolutantov v prietokovom systéme
  Dakošová Olívia ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157595
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúl
  Adzimová Viktória ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150682
  diplomová práca
  book

  book

 3. Elektrochémia niektorých typov biomakromolekúl
  Dunajová Martina ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chemické inžinierstvo a technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150710
  diplomová práca
  book

  book

 4. Štúdium permeabilizácie bakteriálnej membrány pomocou fyzikálno-chemických metód
  Čierna Martina ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 27.05.2019 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142994
  diplomová práca
  book

  book

 5. Štúdium správania sa hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde
  Melníková Eva ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136342
  diplomová práca
  book

  book

 6. Sledovanie elektrochemických vlastností histónov H1 a H3
  Štrbová Renáta ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136420
  diplomová práca
  book

  book

 7. Porovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťovej elektróde
  Wetterová Anna ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136439
  diplomová práca
  book

  book

 8. Elektrochemické štúdium vlastností zlúčenín vybraných prechodných prvkov využiteľných v technologickej praxi
  Bodišová Jana ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 05.06.2017 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128434
  diplomová práca
  book

  book

 9. Detekcia vírusu chrípky pomocou impedimetrického biosenzora
  Tomčíková Kornélia ; 042120  Gál Miroslav ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 05.06.2017 ; 5.2.18. chemické technológie ; I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128445
  diplomová práca
  book

  book

 10. Optimalizácia parametrov elektrochemickej prípravy železanov
  Kubiňáková Emília ; 042120  Gál Miroslav (Thesis advisor)
  FCHPT ; 09.06.2014 ; 117

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103141
  diplomová práca
  book

  book