Search results

 1. Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení : dátum obhajoby 12.9.2018, č. ved. odb. 5-2-30
  Bendík Jozef ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 12.09.2018 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-ENE . - 131 s., AUTOREF. 2018, 39 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130758
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book