Search results

 1. Vplyv konštrukcie AlFe lán na ich elektrické parametre
  Kajan Jakub ; 032000  Cenký Matej ; 032000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 49 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131159
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Jednosmerné spojky v elektrizačných sústavách
  Cenký Matej ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 72 s
  Electrical Engineering MATLAB Simulink simulačný model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78117
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book