Search results

 1. Moderné metódy ovládania a monitorovania mechatronických systémov s využitím počítačom generovanej reality : dátum obhajoby 28.8.2019, č. ved. odboru 5-2-16
  Stark Erich ; 030400  Drahoš Peter ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 28.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : D-MS . - 120 s., CD-ROM AUTOREF. 2019, 35 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137950
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Príspevok k syntéze aktuátora zo zliatiny s tvarovou pamäťou : Ved.odb. 38-01-9. Obh.25.06.2003
  Drahoš Peter ; E010  Jurišica Ladislav (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 71 s
  Automatizácia a riadenie aktuátory
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book