Search results

 1. Riadenie trojitého integrátora s rešpektovaním obmedzení : dát. obhaj. 8.3.2013, č. ved. odb. 5-2-14
  Bisták Pavol ; E010  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 132 s
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64845
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Riadenie so zadávaním pólov pre systémy tretieho rádu s obmedzeným akčným zásahom : Čís.ved.odb.5.2.14, Dát. obhaj. 07-05-2009
  Ťapák Peter ; E010  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 118 s
  Automatizácia a riadenie regulátory
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Computer-Aided Design of Nonlinear Systems and their Generalized Transfer Functions = Počítačom podporovaný návrh riadenia nelineárnych systémov a ich zovšeobecnaných prenosových funkcií : čís. ved. odb. 5.2.14, Dát. obhaj. 8.9.2008
  Ondera Martin ; E010  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 124 s
  Automatizácia a riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Symbolický výpočet pre nelineárne systémy : Obhaj. 06.07.2006. Č.ved.odb. 38-01-9
  Halás Miroslav ; E011  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 94 s
  Automatizácia a riadenie nelineárne systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Diskrétne časovo optimálne riadenie so šírkovou moduláciou impulzov : Obhaj. 10.11.2006, č.ved.odb. 38-01-9
  Oravec Ivan  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 95 s
  Automatizácia a riadenie časovo optimálne systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Design of controllers for time-delayed systemes : Ved.odb. 38-01-9. Obh. 02-09-2003
  Žáková Katarína ; E010  Huba Mikuláš (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 177 s
  Automatizácia a riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Číslicový časovo optimálny regulátor s premenlivou štruktúrou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 04.06.1982 / [aut.] Huba,Mikuláš, Ing.; Škol. řalamon,Miroslav
  Huba Mikuláš ; E010  Šalamon Miroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 93 s Autoref.1981, 20 s
  technická kybernetika automatizácia riadenia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book