Search results

 1. Riadenie systémov s obmedzeniami : Návrh PID štruktúr dynamických tried 0 a 1
  Huba Mikuláš ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 149 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book