Search results

 1. Detekcia manipulovania na Webe
  Maňak Michal ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151453
  diplomová práca
  book

  book

 2. Odhaľovanie nenávistného prejavu na webe
  Pisarčík Andrej ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151472
  diplomová práca
  book

  book

 3. Navigácia pomocou konceptových máp v informačnom priestore vzdelávacích objektov
  Ščasný Andrej ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151490
  diplomová práca
  book

  book

 4. Detekcia nenávistných príspevkov v textovom obsahu sociálnych sietí
  Gábrš Tomáš ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145533
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Spracovanie negácií pre analýzu sentimentu na sociálnom webe
  Krupa Patrik ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145487
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Rozpoznávanie menných entít pre analýzu sentimentu
  Mičo Jakub ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145548
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Klasifikácia komentárov v komunitách odpovedajúcich na otázky
  Čičkán Ondrej ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 45 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137992
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Detekcia nevhodných typov príspevkov na webe
  Filipčiková Monika ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 54 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138000
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Aspektovo orientovaná analýza sentimentu
  Krchňavý Rastislav ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 81 s., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138028
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Analýza sentimentu názoru na zadaný objekt z textu
  Vozár Filip ; 070200  Šimko Marián ; 070200 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 63 s., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138084
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book