Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu130167 dbp^"
 1. Posúdenie úrovne bezpečnosti vo výbušnom pracovnom prostredí v spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. s využitím vybraných metód analýzy rizík
  Ščasný Peter ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 18.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139580
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza rizík z hľadiska BOZP v zbrojných skladoch
  Kijovská Mária ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 18.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146581
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zostavenie plánu BOZP pre vybrané pracovisko
  Ondriš Filip ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 18.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139529
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posúdenie bezpečnosti práce v stavebníctve so zameraním na prácu vo výškach
  Hačunda Dominik ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 18.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134526
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Posúdenie hlukovej záťaže zamestnancov v strojárskych prevádzkach
  Klasová Petra ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 18.06.2019 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146582
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza prístupov pre stanovenie akustickej impedancie a zvukovej pohltivosti a jej využitie v praxi
  Matušov Dominik ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 19.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146456
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Meranie, objektivizácia a posudzovanie hlukovej záťaže v prevádzke na výrobu elektrických súčiastok
  Koštrnová Radoslava ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 19.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132011
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Eliminácia rizík a zlepšenie úrovne bezpečnosti práce v priemyselných skladoch
  Anina Tomáš ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 19.06.2018 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132063
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza kalibračných metód a princípov meracích zariadení pri prenose kmitania na človeka v pracovnom prostredí
  Michálek Juraj ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 19.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131992
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza rizík spojená s činnosťou na rehabilitácii a ochrane podzemných oceľových potrubí
  Jeluš Matej ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 19.06.2017 ; 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132047
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.