Search results

 1. Digitalizácia emisie hluku vo vybranom podniku
  Vávrová Lívia ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143545
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza rizík pri výstavbe záchytnej nádrže v areáli atómovej elektrárne
  Jeluš Matej ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143530
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zvýšenie úrovne bezpečnosti práce na základe posúdenia vplyvu vybraných rizikových faktorov
  Orlická Nina ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138767
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zhodnotenie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických
  Libant Tomáš ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138755
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Informovanie zamestnancov ako nástroj zvyšovania kultúry bezpečnosti
  Moravanský Milan ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126811
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Posúdenie bezpečnosti práce v autodoprave s využitím vybraných metód analýzy rizík
  Cepka Lukáš ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126782
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh technických opatrení na zníženie hlučnosti v priestoroch výroby spoločnosti Nestlé Prievidza a ich ekonomické zhodnotenie
  Benko Denis ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118468
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Hodnotenie hlukovej záťaže u vodičov kamiónovej prepravy
  Rakyta Andrej ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118411
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci bezpečnostného auditu vo vybranom podniku
  Majerníková Zuzana ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118409
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Hodnotenie inhalačnej expozície pevným aerosólom na vybranom pracovisku spoločnosti ECOREC
  Lenčešová Barbora ; 065000  Čekan Pavol ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118384
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book