Search results

 1. Robustné riadenie viacrozmerných dynamických systémov vo frekvenčnej oblasti: decentralizovaný prístup : č. ved. odb. 9.2.7, dát.obhaj. 13.1.2009
  Kozáková Alena ; E010 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 83 s
  kybernetika robustné riadenie dynamické systémy
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book