Search results

 1. Modelovanie a riadenie samovyvažujúceho motocykla Arduino Kit
  Miko Adam ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 83 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBCC5F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Modelovanie a riadenie jednoduchého mobilného mechatronického systému
  Pavlac Tomáš ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 69 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBCC2F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Modelovanie a simulácia mechatronických systémov
  Grofik Marcel ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 68 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DBAC6F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Modelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí Simscape
  Hatvany Denis ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 62 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA905D7B6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Optimalizácia plánovania projektu
  Kubjatko Róbert ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 44 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D138FFABEC259&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Tempomat pre elektrické vozidlo: modelovanie a riadenie
  Beňušková Michaela ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AM . - 47 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC84DE71E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Optimalizácia plánovania projektu
  Neuschl Jozef ; 035000  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 48 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34904E5C607D8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Využitie laboratórneho modelu pásového dopravníka vo výučbe
  Knébl Daniel ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-AM . - 44 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125291
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Laboratórny model robotického ramena a jeho pedagogické využitie
  Májek Patrik ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-AM . - 60 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125297
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Návrh riadenia pre aktívny tlmič
  Nagy Tomáš ; 035000  Rosinová Danica (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 49 s., príl. DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88697
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book