Search results

 1. Inteligentné metódy diagnostiky a riadenia mechatronických systémov : dátum obhajoby 18.12.2020
  Képešiová Zuzana ; 030400  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 18.12.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : D-MS . - 105 s., CD-ROM, AUTOREF. 2020, 42 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144871
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Robustné riadenie lineárnych systémov s prepínaním : dát. obhaj. 11.2.2016, č. ved. odb. 9-2-7
  Valach Peter  Rosinová Danica ; 030400 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2016
  FEI ; Date of acceptation : 11.02.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-RK . - 105 s., Autoref. 2016, 32 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130736
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Robustné riadenie dynamických systémov : dát. obhaj. 27.9.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Holič Ivan ; E400  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 119 s CD-ROOM
  kybernetika Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72465
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Decentralizované riadenie zložitých diskrétnych dynamických systémov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 10.10.1996 / [aut.] Rosinová,Danica, Ing.; Škol. Veselý,Vojtech
  Rosinová Danica ; E010  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 97 s : 13 s.príl + Autoref.1996, 19 s
  automatizované systémy riadenia ASR decentralizované riadenie dynamické systémy diskrétne systémy robustné riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book